Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

boek afspraak

Disclaimer

Marketing Revolution BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Marketing Revolution BV spant zich in om de inhoud van marketingrevolution.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op marketingrevolution.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marketing Revolution BV.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op marketingrevolution.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Marketing Revolution BV. Voor op marketingrevolution.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Marketing Revolution BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marketing Revolution BV.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marketing Revolution BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


> Ga naar onze homepage

© 2021 All rights reserved | Marketing Revolution BV | Postbus 508 | 1420 CA, UITHOORN | The Netherlands | KvK 63500361 te Amsterdam BTW NL855262849.B01